Nhật Quang Đan Bổ Huyết

Công dụng: hỗ trợ bổ huyết, hoạt huyết.

Cách dùng: ngày uống 4-6 viên, chia 2 lần trước mỗi bữa ăn.

Đối tượng sử dụng: người bị thiếu máu, mệt mỏi, tóc bạc sớm.

Danh mục:
Chia sẻ

Mô tả sản phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẬT QUANG ĐAN BỔ HUYẾT

  • Cao Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora)
  • Cao Đương quy (Angelica sinensis)
  • Cao Nấm lim xanh (Ganoderma lucidus)
  • Cao Bạch linh (Poria cocos)
  • Cao Cam thảo (Glycyrrhiza uralensis)
  • Cao Thăng ma (Cimicifuga foetida)

Giấy công bố