Nhà máy sản xuất

Hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác sản xuất chuyên nghiệp, mọi công đoạn gia công, sản xuất sản phẩm từ nấm Linh Chi Nhật Quang đều tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, và đã được Bộ Y tế thẩm định, cấp chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm chức năng.