Khu nuôi trồng dược liệu

Nấm Linh Chi Nhật Quang được nuôi trồng trên vùng đất địa linh Côn Sơn, Hải Dương.